Elkényelmesedünk: népszerű a lakossági online bankolás

Terminal.hu @ 2009. március 20.

 

Egyre jobban szeretjük otthonról intézni banki ügyeinket.

Internet banking, online bank, netbankár, elektronikus bankolás – számos elnevezése létezik banki ügyeink interneten keresztüli intézésének. A szolgáltatás használatával egyszerűbben és gyorsabban indíthatunk tranzakciókat, adhatunk állandó megbízásokat, követhetjük nyomon számlaforgalmunkat anélkül, hogy be kellene fáradnunk a bankfiókba, ráadásul a szolgáltatás a nap 24 órájában igénybe vehető. Míg korábban az emberekben számos fenntartás élt az internet megbízhatóságával szemben, kiváltképp pénzügyeik kapcsán, mára a magas biztonsági intézkedéseknek hála, a bankoknak jelentős részben sikerült legyőzniük ezt a gátat, és az online bankolók és ezen keresztül a kényelmet választók száma folyamatosan növekszik.

A 18-69 éves netezők 85%-a rendelkezik folyószámlával, amelyhez több mint 40 százalékuk vesz igénybe online banki szolgáltatást. Internetes bankolással nem csak a fiatalabbak élnek; a középkorú és idősebb korosztály tagjai is hasonló magas arányban használják az ügyintézés e formáját. A nemek szerinti megoszlást vizsgálva azonban a férfiak egyértelmű fölénye figyelhető meg. Míg a nők körében a folyószámlával rendelkezők 34%-a veszi igénybe az elektronikus bankolást, addig a férfiak csaknem fele él a lehetőséggel és használja ki a belőle eredő előnyöket. Az erősebbik nem nagyobb kezdeményezőkészsége egyrészt abból is adódhat, hogy a férfiak jellemzően nyitottabbak az új szolgáltatások iránt, de akár az is szerepet játszhat benne, hogy a nőknek a bizalom kialakulásához nagyobb szükségük van a személyes kontaktusra, a közvetlen kommunikációra.

Az online bankolás igénybevétele településtípusonként is eltérő. A szolgáltatást használók aránya a fővárosban a legmagasabb; a folyószámlával rendelkező budapestiek fele rendelkezik elektronikus hozzáféréssel folyószámlájához. A megyeszékhelyeken ez az arány 44, egyéb városokban és falun, valamint a községekben 33 százalék. A kényelmi szolgáltatás erőteljesebb preferálása a fővárosiak körében több tényezőből is adódhat. Bár a bankfiókok száma és sűrűsége magasabb mint vidéken, ez azonban nem jár egyértelműen együtt az egy fiókra jutó alacsonyabb ügyfélszámmal. A kényelmi szempontok és a sorbaállás kiiktatásán túl az eltérő társas viselkedési kultúra is befolyással lehet az internetes bankolást választók ilyetén összetételére; például hogy vidéken inkább igénylik az emberek a személyes kapcsolatot a bankfiókban, mint a fővárosban.

Módszertan
A felmérést az NRC Piackutató 2008 második félévében végezte 10.000 fő online megkérdezésével. Az adatbázist az TNS adataival súlyozták, így az a legfontosabb demográfiai ismérvek tekintetében reprezentatív a 14-69 éves legalább hetente internetező magyar lakosságra. A Visitor Media Research (VMR) egy évente ismétlődő kutatássorozat folytatása, amelyet az NRC Piackutató Kft. és a TNS készít el a hazai médiavásárlók, médiatulajdonosok és vállalatok részére.« Vissza