Vizsgáztak az internetezők

NRC Piackutató @ 2005. október 20.

 

Budapest, 2005. október 10. – A magyar internet felhasználók könnyedén küldenek e-mailt és találják meg a világhálón a számukra fontos információkat, ugyanakkor egy saját honlap elkészítése már nehézséget okoz számukra.

Az NRC Piackutató felmérése során 1000 internetező osztályozta le a világháló különböző felhasználási módjaira vonatkozó tudását. A legjobb eredmények e-mailezésből és internetes információszerzésből születtek, az előbbiből ötösre, az utóbbiból négyesre értékelték magukat az internetezők, az átlag 4,5, illetve 4,2 lett.
Közepesnél jobb eredményt az ezen kívül csak a szoftverek letöltésében jegyezhettünk fel, hozzátéve, hogy e tevékenység esetében meglehetősen nagy különbség figyelhető meg a férfiak (átlag: 3,9) és a nők (átlag 3,1) ismeretei között.

Van, ami nem megy

Saját bevallásuk szerint az internetezők ma még nem tájékozottak az internetes telefonálásban, a VoIP technológia a válaszadók 44%-a számára teljesen ismeretlen terület, az átlag 2,3. A magyarországi felhasználók ezen kívül valószínűleg nem teljesítenének jól egy saját weblap építéséből álló vizsgán sem, az osztályzatok átlaga ez esetben 1,9 lett.
Bár az önértékelés nem a legobjektívebb adatgyűjtési módszer, az életkor emelkedésével csökkenő átlagosztályzatok arra engednek következtetni, hogy a fiatalabb internetezők hozzáértése némileg magasabb, mint az idősebbeké – különösen az 50 év felettiek ismeretei maradnak el az átlagtól. Egyedül az online vásárlás olyan terület, melyen nem a legfiatalabb, 18-29 éves korosztály érte le a legjobb eredményt. Itt a harmincas éveikben járó internetezők a legrutinosabbak, egyedül ők értékelték ismereteiket közepesnél valamivel jobbnak.

Hiányzik az angol

Bár a magyar nyelvű honlapok szinte minden területet feldolgoznak, nem vitás, hogy az angol nyelv ismerete lényegesen kitágítja az internetező lehetőségeit a világhálón. Annak ellenére, hogy a teljes népességhez képest az internetezők között több fiatal és magasabb iskolai végzettséggel rendelkező személy található, az angol nyelv ismeretének hiánya még ebben a körben is gondokat okoz. A válaszadók 22%-a elégtelenre osztályozta magát az angol honlapok megértéséből, további 24% pedig gyengének ítélte ebbéli képességeit. 4-es vagy 5-ös osztályzatot a válaszadók kevesebb, mint 30%-a adott saját magának, így nem csoda, hogy az internetezők átlagos eredménye messze elmarad a közepes szinttől.

A felmérést az NRC 2005. szeptember 14-27 között végezte 1000 internet használó online megkérdezésével. Az adatbázist az TNS-NRC InterBus kutatásának offline adataival súlyozták, így az a legfontosabb demográfiai ismérvek tekintetében reprezentatív a legalább hetente internetező 18-69 éves magyar lakosságra nézve.« Vissza